AB Bacca OY (Petsmo Bär) är ett företag som odlar och saluför egna bärprodukter. Vi har även återförsäljare i Finland. Vårt sortiment består av goda, näringsrika olika bär , safter och bärpulver med mera. Vi startade vår ekologiska bärodling år 2000 och den omfattar nu ca 20 ha.

Du undrar kanske varifrån vårt produktnamn Bacca Vital härstammar? Bacca är italienska ordet för bär och Vital betyder livskraftig, dvs livskraftiga bär!

Kontakta oss för mera information om priser och leveranser för återförsäljning. 

I vårt sortiment finns bland annat bäraskar med frusna bär.